Sagsbehandling

Ved indsættelsen bliver du tilknyttet fængslets modtagelsesafsnit. Er du i forvejen visiteret til en af fængslets specialafdelinger, vil du blive placeret direkte der.

På modtagelsesafsnittet vil du i samarbejde med personalet få lavet en handleplan og en afsoningsplan. I afsoningsplanen vil der stå, hvad du skal arbejde med under afsoningen. Det kan f.eks. være misbrugsbehandling.

Når handleplanen og afsoningsplanen er lavet, vil du blive flyttet på den afdeling, hvor du efterfølgende skal bo. Der vil du få tilknyttet en fængselsbetjent som kontaktperson. Han/hun har til opgave at kende netop din sag. Du skal normalt henvende dig til din kontaktperson, både når det drejer sig om personlige spørgsmål og om fængselsmæssige forhold.

Der er også knyttet en socialrådgiver til din afdeling.

Kort efter indsættelsen får du din strafberegning, hvor du får oplyst datoen for endt straf, datoen for evt. prøveløsladelse samt andre datoer, der kan have betydning for dit afsoningsforløb.