Post og telefon

Post
Hvis du vil modtage post og pakker under afsoningen er det vigtigt, at du informerer afsenderen om tydeligt at skrive dit fulde navn på forsendelsen. Post og pakker skal adresseres til:

            (dit navn)
            (afdeling og stue-nr.)
            Møgelkær Fængsel
            Møgelkærvej 15
            7130  Juelsminde.

Breve bliver udleveret på afdelingen. Pakker skal afhentes på depotet. De vil blive efterset af personalet under din tilstedeværelse. Forsendelser må ikke indeholde fødevarer eller nydelsesmidler. Sker det alligevel, vil indholdet blive sendt til din hjemmeadresse for din regning eller destrueret.

Telefon
Egen mobiltelefon eller personsøger er ikke tilladt. Der findes fastmonterede mobiltelefoner på alle stuer, og du kan medtage dit private SIM-kort, så du har alle dine kontakter ved hånden. Det er muligt at ringe til og fra telefonerne, ligesom du kan sende og modtage SMS'er.

Du kan få tilladelse til at have fastnettelefon og fax på din stue. Oprettelse sker for din regning.