Ophold

Normalt vil du få tildelt din egen stue, hvor du skal bo under din afsoning, men nogle få af fængslets pladser er på dobbeltstuer. I perioder med overbelæg må du som start regne med at kunne blive placeret i en større fællesstue, indtil der bliver en ledig plads. Vi gør, hvad vi kan for at gøre et evt. ophold i en fællesstue så kort som muligt. 

     

                                                          

Ved hver afdeling er der særlige udendørs områder, hvor du frit kan opholde dig. Det er ikke tilladt at opholde sig på andre afdelinger eller områder, uden at det er aftalt med fængslets personale.

Hvis du forlader fængslets område uden udtrykkelig tilladelse fra personalet, vil det blive betragtet som undvigelse. Undvigelser bliver anmeldt til politiet og straffes med bøde eller fængsel, ligesom du efter anholdelse vil blive overført til lukket fængsel og tilladelse til udgang vil blive tilbagekaldt.