Kost og sundhed

Kost
Der er selvforplejning i fængslet, hvilket betyder, at du selv skal købe ind og tilberede din mad.

Hver uge får du sammen med din løn udbetalt et fast beløb til kostpenge, som bliver sat ind på din konto. I Møgelkærs købmandsbutik kan du købe fødevarer og nydelsesmidler samt det meste at det, du ellers har brug for i hverdagen. Betaling sker med hævekort, du får udleveret senest førstkommende hverdag efter ankomst. Butikken er åben på hverdage efter arbejdstids ophør.

Der er køleskab på alle stuer og køkkengrej m.m. på hver afdeling.

   

Sundhed og sygdom
Hvis du skal afsone en dom på under 3 måneder, skal du medbringe dit sundhedskort under afsoningen, da du vedbliver med at være omfattet af den almindelige sygesikring.

Bliver du syg, har du på alle hverdage mulighed for at blive tilset af fængslets sygeplejerske.

Fængslets læge har konsultationstid tirsdag formiddag.

Får du lægeordineret medicin, bedes du medbringe en medicinliste. Er din dom på under 3 måneder, kan du selv medbringe din medicin, idet korttidsafsonere selv skal betale medicinudgifter.

Du må under din afsoning ikke være i besiddelse af medicin, kosttilskud m.v., der ikke er ordineret eller godkendt af fængselslægen.