Hvad må medbringes?

Du må ikke medbringe nydelsesmidler udover tobak til eget forbrug til de nærmeste dage.

Fængslet er kontantløst, det vil sige, du skal aflevere de evt. kontanter, du har med, når du møder. De vil blive sat ind på en konto, og du vil få udleveret en hævekort, du kan bruge i købmandsbutikken. Du må medbringe ting til personligt brug, fx. tøj, radio, m.v. Det er dog ikke tilladt at medbringe TV, men der vil være mulighed for at leje et TV fra dagen efter din indsættelse.
Der er vaskemaskine og tørretumbler på alle afdelinger, så du har mulighed for at vaske tøj.

Private ejendele medtages på eget ansvar. Det vil sige, at fængslet ikke dækker tyveri eller andet.

PC kan kun medbringes eller udleveres efter særlig tilladelse, og der gives normalt ikke adgang til internettet. Hvis personalet vurderer, at det er nødvendigt i forbindelse med dit arbejde eller din uddannelse, kan du få tilladelsen. Der er i øvrigt mulighed for at få internetadgang fra fængslets skole i forbindelse med uddannelse.

Stuerne i Møgelkær er ikke store, og af hensyn til overskuelighed, brandfare m.v. skal personlige ejendele begrænses mest muligt. Møbler, tæpper, dyner/puder samt elektriske genstande (eks. kaffemaskiner m.m.) tillades ikke.

Der er fastsat nærmere regler for, hvad der må medbringes, og dine ting vil blive gennemgået af personalet, når du møder. Har du medbragt ting, du ikke må have under dit ophold her, vil de blive opbevaret på fængslets depot, indtil de kan tages med i forbindelse med besøg, udgang eller løsladelse eller blive sendt til din adresse (for din regning).

Under dit ophold i Møgelkær må du eller dine besøgere ikke bære vest med rygmærke eller andet med racistiske eller stærkt krænkende symboler.

Det er ikke tilladt at have private motorkøretøjer parkeret på fængslets område, og du må derfor ikke medbringe bil eller motorcykel.