Møgelkærs historie 

Møgelkærs historie går tilbage til 1400-tallet. Stedet var dengang en herregård, og det har gennem årene været ejet af mange slægter.
Den nuværende hovedbygning er opført i 1861.

1939

Staten køber Møgelkær og udstykker en del af jorden, så arealet er på 126 hektar.

1941

Møgelkær anvendes af Arbejdsministeriet - først som statsungdomslejr og senere som beskæftigelseslejr for langvarigt arbejdsløse.

1945

Fængselsvæsnet overtager Møgelkær. I den første tid anvendes anstalten som varetægtsfængsel for landsforrædere men overgår ret hurtigt til straffelejr for
de yngste domfældte med plads til 400-500 indsatte.
 

1948

Møgelkær benyttes som statsfængsel for unge, tidligere straffede fængselsdømte.

1954

Møgelkær tages i brug som åbent ungdomsfængsel med et blandet klientel af ungdomsfanger og førtstegangsstraffede fængselsfanger. Kapaciteten er på ca. 100 indsatte.

1958

Møgelkær overgår til at være et rent ungdomsfængsel med plads til 92 indsatte.

1969

Som følge af et dalende antal domfældelser til ungdomsfængslerne får Møgelkær nu også hæfteafsonere. Samlet kapacitet: 133 indsatte.

1973

Sanktionen ungdomsfængsel afskaffes og Møgelkær får status af statsfængsel med et blandet klientel af fængselsdømte og hæfteafsonere. Kapacitet: ca. 150 indsatte. 

1996

Hæfteafdelingen nedlægges og Møgelkær bliver rent statsfængsel med plads til 126 fængselsafsonere. 

1998

Møgelkær får landets første halvåbne afdeling med 30 pladser. Afdelingen er fortrinsvis forbeholdt ”svage” indsatte. 

2000

Kvindefængselsafdelingen Amstrup nedlægges og kvinderne overflyttes til Møgelkær, hvor der indrettes en særskilt kvindeafdeling samt nogle blandede afdelinger. Også den halvåbne afdeling kan herefter modtage både mænd og kvinder. 

2003

Der oprettes 50 midlertidige pladser i en tidligere flygtningelandsby, der flyttes til Møgelkær. I slutningen af året bliver pladserne gjort permanente, så den samlede kapacitet nu er oppe på 176 pladser.

2005

Møgelkær udvider med 10 midlertidige pladser i en opstillet barak. Planlægning af nyt kirkebyggeri startes.

2006 Der etableres behandlingsafdeling på 28 pladser fordelt på alkohol- og narkobehandling.
 
2007     Den 16. december bliver Møgelkærs kirke og kulturhus indviet. Der søsættes et projekt, hvor Møgelkær i samarbejde med erhvervsskoler i området arbejder målrettet på at opkvalificere de indsattes kompetencer.
 
2011 Behandlingsafdelingen udvides med 14 pladser til nu også at omfatte kokainbehandling, afgiftning og efterbehandling.
 
2013 Ny købmandsbutik til de indsatte.
 

2014

2016

Der oprettes 14 nye arbejdspladser - kun til kvindelige indsatte.

Kriminalforsoren bliver reorganiseret, hvor en del matrikler bliver sammenlagt. Statsfængslet Møgelkær indgår nu i "Institution Kattegat" som Møgelkær Fængsel sammen med Pension Skejby. Fængslet er blevet kontantløst.