Fremmøde

Du skal møde i Møgelkær på det tidspunkt, der står i din indkaldelse. Når du ankommer, skal du henvende dig hos personalet i Centralvagten ved fængslets indgang.

Du har mulighed for at afsone på en afdeling forbeholdt dit eget køn. Ønsker du dette, bør du kontakte fængslet inden fremmødet.

Ankommer du med tog eller bus til Horsens banegård, kan du kontakte Centralvagten på tlf. 7255 2449 og aftale afhentning. Du vil få refunderet din billet efter ankomst, men 
du er også velkommen til at kontakte os og få tilsendt en rejsebon, hvis du ikke selv har mulighed for at lægge pengene ud. 

Du skal møde til tiden og må ikke være påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer. Møder du for sent eller er påvirket, kan det betyde, at du bliver afvist eller henvist til et 
andet afsoningssted, fx til et lukket fængsel. Samtidig vil det også få indflydelse på din senere mulighed for at få udgang. 

Vælger du at udeblive, vil du blive efterlyst hos politiet og efterfølgende anholdt. Du skal så ikke regne med at få tilladelse til udgang de første 3 måneder, ligesom det vil blive
vanskeligt at opnå tidlig løsladelse.