Efterbehandling

Møgelkær tilbyder efterbehandling til dig, der før eller under afsoningen har været i behandling for alkohol- eller narkomisbrug og har behov for støtte i udslusningsfasen af afsoningen.

Man kan dog også være indskrevet i efterbehandlingstilbuddet fra en almindelig afdeling.

Efterbehandlingsafdelingen har plads til 8 indsatte.

Behandlingen består af:
- individuelle tilbagefaldsforebyggende samtaler
- socialpædagogiske aktiviteter
- turer ud af huset
- støtte til udslusning
- miljøterapeutisk arbejde på afdelingen.