Det kognitive færdighedsprogram

Formål
Formålet med "Det kognitive færdighedsprogram" er at træne og fremme deltagernes kognitive udvikling. Kognition betyder evnen til at erkende, og kognitive færdigheder er færdigheder så som evnen til at planlægge, tænke, huske, tage initiativ, kommunikere og læse problemer på en hensigtsmæssig måde.

Målgruppe
Indsatte der:
- oplever utilstrækkelige færdigheder i forhold til kommunikation, håndtering af daglige problemer og vanskeligheder samt problemer med samvær med andre mennesker.
- opleves som impulsive og "handler før de tænker".
- opleves som optaget af øjeblikket og ude af stand til at kunne se sammenhæng mellem handling og konsekvens.
- kan opleves som dominerende og mangle indlevelsesevne over for andre mennesker, heriblandt deres ofre.


Programbeskrivelse

"Det kognitive færdighedsprogram" er bygget op over 36 lektioner. Hver lektion er på ca. 2 timer. Hver uge undervises der 4 lektioner. Forløbet strækker sig over ca. 9 uger.

Hver enkelt deltager interviewes af programinstruktøren, før vedkommende "optages" som deltager på holdet.

Programmet består af 7 moduler, som er:
- problemløsning
- sociale færdigheder
- forhandling
- beherskelse af følelser
- kreativ tænkning
- værdier
- kritisk tænkning.


Deltagere, der har gennemført "Det kognitive færdighedsprogram" kan efter samtale med programinstruktøren evt. indstilles til opfølgningsprogrammet "Booster".

Kontakt
Ønsker du at høre mere om "Det kognitive færdighedsprogram" på Møgelkær, kan du kontakte afdelingspersonalet, der kan sætte dig i kontakt med en af instruktørerne.