Beskæftigelse

Alle indsatte har beskæftigelsespligt. - Det gælder også efterlønsmodtagere og pensionister.

Ved indsættelsen får du en samtale med en uddannet vejleder om beskæftigelse og undervisning. Sammen finder I ud af, hvad du skal være beskæftiget med under dit ophold. der er en række muligheder at vælge imellem - fx maskinværksted, snedkeri, bygningsvedligeholdelse m.fl.

 

I fængslets skole kan du få undervisning i dansk, matematik og it på flere niveauer, men du har også mulighed for at være selvstuderende, hvis du allerede er i gang med en uddannelse.

At starte på en uddannelse, mens du afsoner, er også muligt. vi samarbejder med en del af lokalområdets tekniske skoler, hvor du kan starte på et grundforløb eller tage korte kurser - og så er du i gang. Grundforløbet foregår dels på fængslets værksteder og dels på de skoler, vi samarbejder med.

Derudover er der mulighed for at være beskæftiget med eget arbejde. Der stilles dog en række krav til arbejdets indhold, og det er fængslet, der afgør, om kravene er opfyldt.

Arbejdstiderne er mandag til torsdag fra kl. 7.30 til 15.00. Fredag fra kl. 7.30 til 14.30.

Arbejdstøj vil kunne udleveres.