Besøg og udgang

Besøg
Du kan modtage besøg i fængslet lørdage samt søn- og helligdage mellem kl. 9.30 og 16.30.

Dine besøgende skal forud for et besøg lave en ansøgning om besøgstilladelse. Behandlingstiden for ansøgningen kan tage op til 1 uge, og ansøgningen kan først behandles, når du er mødt til afsoning.

Retningslinjer for besøg finder du ved at klikke her.

Udgang
De fleste indsatte kan få tilladelse til udgang efter 30 dages ophold i fængslet. Udgang tillades dog kun, hvis der ikke er fare for misbrug.

Der er typisk mulighed for 1 weekendudgang for hver 3 ugers periode. Weekendudgang går normalt fra fredag efter arbejdstids ophør til søndag kl. 20.00.

Weekendudgangen kan efter aftale deles i enten 3 udgange af 12 timers varighed eller i en 12 og 24 timers udgang.

12 timers udgang placeres lørdag eller søndag fra kl. 8.30 til kl. 20.30. 24 timers udgang kan placeres efter eget ønske i tidsrummet fra fredag efter arbejdstids ophør til søndag kl. 20.00.

I forbindelse med regelmæssig udgang skal din opholdsadresse bekræftes.