Besøg

Personer, der afsoner i Møgelkær, kan normalt modtage besøg lørdage samt søn- og helligdage mellem kl. 9.30 og 16.30. 

Ønsker du at besøge en indsat, kræves der en besøgstilladelse. Du skal udfylde og sende en besøgsanmodning til fængslet. Du får tilladelsen udleveret ved dit første besøg. Besøgstilladelsen er personlig og skal medbringes ved hvert besøg, ligesom du skal medbringe gyldig legitimation (pas, fremmedpas, opholdstilladelse, kørekort eller borgerkort).

Vær opmærksom på, at besøgstilladelser fra andre institutioner ikke er gældende i Møgelkær.

Den udfyldte blanket underskrives og sendes til fængslet.

Bekræftelse på om du er godkendt, skal du have via den indsatte, du ønsker at besøge, ligesom denne skal booke dit besøg hos personalet.

Børn under 15 år skal være i følge med voksne.

Regler for besøg
Besøg afvikles på den indsattes stue eller på et særligt område uden for afdelingen. Der må IKKE medbringes nydelsesmidler af nogen art.

Medicin opbevares i Centralvagten under besøget.

Det er ikke tilladt at medbringe mobiltelefon på fængslets område.

Indtagelse af alkoholiske drikke eller euforiserende stoffer under besøget vil medføre bortvisning af besøgeren/besøgerne og disciplinære reaktioner over for den indsatte.

Besøgerne må under opholdet på fængslet ikke bære rygmærker eller lignende symboler, der markerer tilhørsforhold til bestemte grupper.

Alle anvisninger fra personalet skal følges.

Undtagelsesvis kan fængslet i henhold til besøgsbekendtgørelsens §5 bestemme, at besøg skal overværes af personalet. I sådanne tilfælde vil besøg kunne finde sted på lørdage og søndage mellem kl. 14.00 og 16.00 efter forudgående aftale med fængslet. Overværet besøg har en varighed af mindst ½ time.

Besøg kan nægtes, hvis det findes påkrævet af ordens- og sikkerhedsmæssige grunde eller for at forebygge strafbare forhold.

Besøgstilladelsen kan tilbagekaldes, såfremt reglerne for besøg ikke overholdes eller hvis besøget misbruges.