Vredesprogrammet "Anger Management"

Formål
Formålet med vredesprogrammet "Anger Management" er at tilbyde deltagerne en mulighed for at kunne blive bevidste om de processer, der medfører vrede. Samtidig er det ønsket, at deltagerne skal lære at se fordelene ved at kunne kontrollere deres vrede og ligeledes lære teknikker til at håndtere vreden, når den er opstået.

Målgruppe
Indsatte der kan:
- opleve utilstrækkelige færdigheder i forhold til konfliktløsning.
- opleve, at de har vanskeligt ved at håndtere og tackle stærke følelser som ud over vrede også kan være jalousi, had og frygt.
- opleves som impulsive og "handler før de tænker".
- opleves som optaget af øjeblikket og ude af stand til at kunne se sammenhæng mellem handling og konsekvens.
- opleves som dominerende og mangle indlevelsesevne over for andre mennesker, heriblandt deres ofre.
- opleves som passive men dækker over opbygget vrede og frustration.


Programbeskrivelse
Programmet er udarbejdet til en gruppe på 4-6 deltagere med instruktør. Programmet indeholder 8 lektioner. Hver lektion varer ca. 2 timer og hele forløbet strækker sig over ca. 3 uger (+ en lektion ca. 3 uger efter).

Hver enkelt deltager interviewes af programinstruktøren, før vedkommende "optages" som deltager på holdet.

De undervisningsteknikker, der bruges i programmet, er en blanding af gruppediskussioner, færdighedstræning, situationsspil og hjemmeopgaver.

Kontakt
Ønsker du at høre mere om "Anger Management" på Møgelkær, kan du kontakte afdelingspersonalet, der kan sætte dig i kontakt med en af instruktørerne.