Andre informationer

Fritid
Uden for normal arbejdstid har du adgang til fængslets fritidstilbud. 

Blandt tilbuddene er: Bibliotek, motionsrum, hobbyværksteder, boldbane og café.

Efter aftale med personalet har du mulighed for at deltage i aktiviteter uden for
fængslet.


Præst
Møgelkær har tilknyttet en præst fra den danske folkekirke. Præsten står til rådighed
for de indsatte til samtaler og forestår herudover andagter, gudstjenester og
forskellige kulturelle arrangementer i og uden for fængslet.

 

 

 

Talsmandsordning
På hver afdeling er der en talsmand, som er valgt af de indsatte. Du kan henvende dig til talsmanden med spørgsmål om livet på afdelingen, fritidsmuligheder m.v.