Alkoholbehandling

Alkoholbehandlingen i Møgelkær foregår i et samarbejde mellem behandlere fra CSU, Horsens Kommune og fængslets øvrige personale.
Behandlingen er tilknyttet en åben afdeling med 14 pladser, hvoraf de 10 er behandlingspladser.

Dagbehandling
Dagbehandling er et intensivt forløb, hvor du får støtte til at opnå færdigheder i at kunne leve et liv uden misbrug af alkohol og andre rusmidler, komme ud af alkoholrelateret kriminalitet og derved opnå en bedre livskvalitet. Behandlingen er faseopdelt, og der arbejdes med 8 forskellige hovedemner.

Behandlingen foregår primært i gruppe, men der tilrettelægges også individuelle forløb. Der optages løbende nye i gruppen. Før du kan deltage, vil du blive indkaldt til en visitationssamtale.

Deltagelse i behandlingen og daglige gøremål er obligatorisk og træder i stedet for den beskæftigelse, du ellers skulle have udført.

Gruppebehandling
Indhold:
- Indsigt i dit misbrug / din afhængighed    
- Hvilke konsekvenser dit misbrug / din afhængighed har
- Hvordan du forebygger tilbagefald
- Styrkelse af dit selvværd
- Du lærer at tage ansvar for dit eget liv
- Hvordan du er sammen med andre som ædru og stoffri
- Hvordan du lever efter dine værdier
- Hvordan du tackler din akutte trang
- Din fremtid
- Ture ud af huset
- IT-undervisning
- Individuelle samtaler
- Motion
- Indkøb og madlavning.
 
Du forpligter dig til at:
- møde op ædru og stoffri
- deltage positivt i behandlingen
- overholde tavshedspligten i gruppen.


Individuel behandling
Individuel behandling er for dig, der er i tvivl. Vi arbejder med temaer i behandlingen og samtaler 1-2 gange om ugen.


Ønsker du at deltage i behandlingen kan du kontakte fængslets behandlingskoordinator.